Markę i doświadczenie czerpiemy
ze stuletniej działalności
na globalnym rynku
okrętowym.

      
     

 

Historia Towimor

 

   W roku 2005 Towimor S.A. obchodził jubileusz 100-lat historii firmy. Przez wszystkie te lata zakład był związany z przemysłem okrętowym i nie przerwał swojej działalności nawet w okresach wojennych.

Początki zakładu wywodzą się z warsztatów remontowych małych rzecznych jednostek pływających, założonych przez Zarząd Wodny Miasta Torunia
w 1905 roku. Oparta na własnych projektach i rozwiązaniach konstrukcyjnych seryjna produkcja urządzeń pokładowych na statki dalekomorskie została rozpoczęta w roku 1967.

Dzisiaj Towimor S.A. zatrudnia ok. 500 pracowników i jest znanym na świecie producentem urządzeń pokładowych i offshore.

Do końca 2006 roku Towimor wyprodukował ponad 15 000 wciągarek różnego typu i przeznaczenia oraz ponad 1000 żurawi pokładowych.
Wyposażyliśmy ponad 3000 statków zbudowanych w stoczniach polskich i zagranicznych.

 

1905

Początki zakładu. Warsztaty Remontowe małych rzecznych jednostek pływających zatrudniające 40-60 osób

 

 1960

 

Rozpoczęcie budowy nowego zakładu przy ulicy Starotoruńskiej 5

 

1962 Dostawa pierwszych wciągarek ładunkowych
o udźwigu 3t i 5t.
 

1965

Przyjęcie przez zakład nazwy TOWIMOR.

 

1967

Rozpoczęcie projektowania i seryjnej produkcji urządzeń pokładowych
na statki: wciągarek połowowych, bomów przeładunkowych i wciągarek  ładunkowych
oraz wciągarek cumowniczo - kotwicznych.

 

1968 Pierwsze dostawy eksportowe wciągarek ładunkowych do Danii
i Związku Radzieckiego.
 

1970  

Dostawa pierwszego żurawia pokładowego
o udźwigu 5t wyprodukowanego w oparciu
o własną dokumentację.
 

1973

 
Eksport pierwszych kompletów urządzeń cumowniczo-kotwicznych do stoczni w Związku Radzieckim i bomów przeładunkowych do stoczni rumuńskich.

 

 1975

 


Dostawy pierwszych wciągarek trałowych
do stoczni w Związku Radzieckim.

 

 

1977

 

Pierwsze dostawy eksportowe żurawi pokładowych do Bułgarii.

 

1980 

Załoga Towimor aktywnie bierze udział
w strajkach sierpniowych, które były początkiem powstania Solidarności i zmian politycznych
w Polsce.
 

 

 1996

 

Towimor otrzymuje certyfikaty GL i PRS potwierdzające zgodność Zakładowego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

 

 

 ISO 9001

 2000

 

Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy zgodnie z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 i PN-N-18001:1999.

 

  ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
PN-N-18001:1999
2003


Podpisanie pierwszych kontraktów na dostawę wciągarek cumowniczo-kotwicznych z napędem elektrycznym do stoczni w Korei Południowej.

   
2005

 

Obchody
100-lecia tradycji
i doświadczeń zakładu.

 

 


100 lat !

2008

Zmiany organizacyjne: Utworzenie Business Unitów
(BU Maritime, Offshore, Industrial, Service). Project Management jako oś procesów w firmie.

 

.

2012

W tym roku firma otrzymała dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  na zakup urządzenia do napawania plazmowego oraz wytaczarko – frezarki Skoda HCW 2-200

 

Copyright © 2009 Towimor S.A.