Markę i doświadczenie czerpiemy
ze stuletniej działalności
na globalnym rynku
okrętowym.

      
     

 

Business Unit Service

Inquiries    Contract Manager Marek
Zatorski
+48 56 62 15 382 marek.zatorski@towimor.com.pl
Inquiries for spares Project Manager Łukasz Jastrzęski +48 608 017 856 lukasz.jastrzebski@towimor.com.pl

Services inquires

Claims

Project Manager

Marcin Grajek

+48 602 728 103 marcin.grajek@towimor.com.pl

Korea Towimor Asia Ltd.   +82 70 8850 7707 jaroslaw.wasielewski@towimor.com.pl

Korea Towimor Korea Corporation   +82 51 24 43 969 towimor@korea.com

Copyright © 2009 Towimor S.A.